Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang

Đảng ủy Đảng ủy

Đảng bộ VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Đảng bộ VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 30/8/2018 Đảng bộ VKSND tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chí, đảng viên Chi bộ 7 trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh....

Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông tổ chức tuyên truyền tưởng niệm 154 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 – 20/8/2018)
Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông tổ chức tuyên truyền tưởng niệm 154 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 – 20/8/2018)

Vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề cho tất cả cán bộ, đảng viên về tuyên truyền tưởng niệm 154 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20/8/1864 – 20/8/2018)....

VKSND thị xã Cai Lậy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị
VKSND thị xã Cai Lậy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn  của Thị ủy Cai Lậy  về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. ...

Đảng ủy VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018
Đảng ủy VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 16/7/2018 vừa qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đại diện Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ba...

BCH Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác qui hoạch cán bộ
BCH Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác qui hoạch cán bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC, ngày 23/4/2018 của VKSND tối cao về công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 1001/KH-VKS, ngày 28/5/2018 của VKSND tỉnh Tiền Giang về rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 và qui hoạ...

Chi bộ VKSND thị xã Gò Công thực hiệt tốt “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”
Chi bộ VKSND thị xã Gò Công thực hiệt tốt “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”

Vừa qua  Thường trực Thị ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” của Bộ Chính trị đối với Chi bộ VKSND thị xã Gò Công ...

Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII
Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Ngày 29/6/2018, tất cả cán bộ, đảng viên VKSND huyện Gò Công Đông đã gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII  bằng hình thức trực tuyến do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức. 

...

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên tại chi bộ VKSND huyện Cái Bè từ năm 2008 đến năm 2018
Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên tại chi bộ VKSND huyện Cái Bè từ năm 2008 đến năm 2018

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng....

Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức
Chi bộ VKSND huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức

Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Đông đã tổ chức Lễ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Nguyễn Hoài Phong và đồng chí Phan Minh Tân. ...

Chi bộ Viện KSND thị xã Gò Công thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Chi bộ Viện KSND thị xã Gò Công thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Vừa qua,  Ban tuyên giáo Thị ủy kiểm tra việc đăng ký Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tại VKSND thị xã Gò Công. ...

Hội nghị trực tuyến triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị trực tuyến triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 21/5/2018, Đảng ủy VKSND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan tham dự Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức được kết nối tại điểm cầu VKSND tỉnh để nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ươ...

Đảng ủy VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Đảng ủy VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 18/5/2018, Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng” cho đồng chí Huỳnh Văn Hoàng, Phó Bí thư chi bộ 3 được trao tặng Huy hiệu Đảng vào đợt 19/5/2018....

Ngăn chặn, đẩy lùi “Chủ nghĩa cá nhân”
Ngăn chặn, đẩy lùi “Chủ nghĩa cá nhân”

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tại Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn...

Chi bộ VKSND huyện Cái Bè Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Chi bộ VKSND huyện Cái Bè Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thực hiện Công văn số 155-CV/BTGHU ngày 08/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cái Bè, ngày 27/3/2018, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch...

Cán bộ, đảng viên Viện KSND thị xã Cai Lậy tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 102
Cán bộ, đảng viên Viện KSND thị xã Cai Lậy tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 102

Sau khi Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (gọi tắt là Quy định 102) thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy đã tiến hành triển khai, quán triệt cho t...

Nhìn lại chặng đường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nhìn lại chặng đường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và lãnh đạo cơ quan, tất cả cán bộ, đảng viên của Viện KSND huyện Cái Bè đều nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. ...

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 240
  Tổng lượt truy cập: 101677