Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Trao đổi bài viết Áp dụng Bộ luật nào cho chính xác ? tác giả Thanh Bình VKSND thị xã Cai Lậy
23/04/2018

Qua nghiên cứu tình huống mà tác giả đưa ra, xin có một số quan điểm trao đổi cùng tác giả như sau:
Trước hết cần phải khẳng định rằng Nguyễn Văn A trộm cắp 01 cây mai vàng vào ngày 20/10/2017 được định giá là 80.000.000 đồng đã phạm tội trộm cắp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự. Vấn đề tác giã đưa ra là cần áp dụng Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 hay áp dụng Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo cho chính xác.
Quan điểm thứ nhất tác giả đưa ra là Tòa án nhân dân thị xã B áp dụng điểm c, khoản 2, điều 173 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo về tội trộm cắp tài sản. Căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội thì “Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 …quy định hình phạt nhẹ hơn ….và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử ….”. Tiếp đến, căn cứ vào Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, tại tiểu mục b1 mục b khoản 2.2 Điều 2 Phần II quy định để xác định tội nào nặng hơn, tội nào nhẹ hơn, cần thực hiện theo thứ tự sau: “Trước hết xem xét hình phạt chính đối với hai tội phạm, nếu tội nào điều luật có quy định loại hình phạt nặng nhất nặng hơn thì tội đó nặng hơn”. 
Đối chiếu với hình phạt của tội trộm cắp tài sản theo điều 138 của Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 và điều 173 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì rõ ràng đối với tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 138 có mức hình phạt cao nhất là chung thân, còn tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Như vậy tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nhẹ hơn tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. 
Từ những phân tích trên tôi đồng tình với quan điểm của tác giả là Tòa án nhân dân thị xã B xét xử tuyên Nguyễn Văn A phạm tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là chính xác.

Thảo luận tại đây

Duy Thanh – Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy.

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 270
  Tổng lượt truy cập: 130415