Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang

Truyền thống ngành kiểm sát Truyền thống ngành kiểm sát

I. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ


Đồng chí Trần Văn Lành nguyên Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1976 -1979

 

Đồng chí Nguyễn Đức nguyên Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1979 – 1987

 

Đồng chí Bùi Thanh Biết nguyên Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1987 - 1993


Đồng chí Kiều Văn Định nguyên Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1993 - 2002

Đồng chí Huỳnh Dũng Tiến nguyên Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2002-2015

II. PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ

Đồng chí Bùi Quang Nam nguyên Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1976 – 1983

Đồng chí Dương Thái Hồ nguyên Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1976 – 1980


 Đồng chí Trần Hoàng Việt nguyên Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1980 – 1987

 Đồng chí Trần Ngọc Quang nguyên Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1986 – 1992

Đồng chí Trần Văn Tính nguyên Phó Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang thời kỳ 1993 - 2014

III. TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUA CÁC THỜI KỲ

 

 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày mới thành lập 03/1976

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 1993

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang hiện nay

BAN BIÊN TẬP

Văn bản chỉ đạo điều hành' Văn bản chỉ đạo điều hành'

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 310
  Tổng lượt truy cập: 149491